hur man underhåller metall svarvar

Att upprätthålla en metall svarv inte kräver så länge du följer några grundläggande riktlinjer. Dessa förebyggande åtgärder är kritisk eftersom metall svarv verktyg är ganska dyra och utan förebyggande underhåll, kan deras prestanda allvarligt äventyras.

Svarvning är en process för att forma en metall bit med svarven, dvs forma metallen genom att vrida den. Detta hänvisas till som metallsvarvning grund av den ständiga spinning action att metall bitars utsätts. Det finns många varianter av metall svarvar. De vanligaste sorterna inkluderar centrum svarv, bänk svarv och motorn svarv. Motorn svarv är mer automatiserad än de andra alternativen är den mer samtida med metall svarv variationer.

Metall svarvning Grunderna

Du bör vara försiktig när man arbetar på svarv. Använd alltid korrekt skyddsutrustning i form av handskar och glasögon. Se till att slitaget åtsittande handskar eftersom de kan fastna i svarven s kraftfulla åtgärder. På samma sätt, lösa ärmar är en arbets fara. Det rekommenderas att värma upp svarven innan du använder den för någon form av arbete. Detta är ganska enkelt där du behöver för att slå-på strömmen till maskinen. Starta spindeln och gradvis öka varvtalsområdet till omkring 1000. Tillåt svarven att värma upp vid denna konfiguration för ca 10-till-12 minuter.

Steg 1-Komma igång ordentligt

Se till att metall svarvning alltid välsmord. Även de automatiska svarvar behöver regelbunden smörjning eftersom de flesta av delarna är tunga metallkomponenter. Slipmetallbitar utan ordentlig smörjning kan allvarligt äventyra precision metallformande arbete. Det är alltid bättre att kontrollera oljenivån i behållaren tankarna. Helst bör oljenivån vara runt maximinivån innan en svarvning projekt. Du kan använda en tratt att hälla oljan. Kontrollera kylvätskebehållaren. Detta kräver mindre, regelbunden tankn än oljereservoaren men kontrollera det ibland rekommenderas.

Steg 2-Upprätthållande Smörjning

Inte bang på spindeldockan vid montering metallbitar. Placera metallen som måste formas i ett fast men skonsamt sätt. Innan du placerar metallen i svarven, se till att alla innehavare är rena. Se till att spännbackarna inte ha påverkat skräp. Detta händer ofta när metallen flisas i små fragment som ofta blir inbäddade på chuckbacken. Du kan använda tryckluft för att blåsa bort denna skräp. Använd inte hårda verktyg som skruvmejslar för detta eftersom de kan skada kanterna av metall svarv verktyg. Håll svarv säng ren genom att ta bort de strängliknande metallfragment som vanligtvis spridda under svarvning. Du kan använda en metallkrok för detta.

Steg 3-Säkerställa Debris fria metall svarv

Om du känner att metall skrapning inte fortskrider enligt de vanliga standarder, stoppa och kontrollera svarvverktyg för alla typer av slitage. För detta måste du ångra fästskruvarna runt verktygsspetsen. De flesta metall svarv modeller har verktygsinsatser med flera tips. Inspektera tillståndet för dessa verktygstips. Om överdriven förslitning, som böjning av tips eller trasiga tips, är synlig, måste du ersätta dem. Likaså inspektera borrspetsarna svarven.

Steg 4-Kontroll och underhåll av Sharp svarv verktyg Tips

Steg 5-Övrigt, Grund Tips för att upprätthålla Metal svarvning