hur man gör en rip snitt med en cirkelsåg

En rip snitt är alla snitt som görs parallellt med träets ådring. En rip snitt kan göras med någon typ av såg, men är vanligen med antingen en cirkelsåg eller ett bord såg. Nedan hittar du en rad lätt att följa instruktioner och ett stycke som innehåller några vanliga misstag att undvika.

Steg 1: Gör exakta mätningar

Du måste veta exakt var på din pjäs din klyvsågning måste börja och sluta. Mät detta åtminstone två gånger innan du börjar din del för att säkerställa riktigheten i snitt.

Steg 2: Överför Mätningar Just

När du är säker på längden och placeringen av din nedskärningar, är det dags att överföra dessa mätningar till arbetsstycket. Med stora nedskärningar, är detta enklast åstadkommas med hjälp av en krita linje. Mark vardera änden av brädan som snitt, säkra krita linje på ena sidan, hålla den tätt på varandra och fäst det att få en heldragen linje längs den exakta längden på din beräknade snitt.

Steg 3: Skär försiktigt

Rikta markören på bottenplattan med krita linje. Krama avtryckaren och noggrant engagera trä med spinnbladet. När träet är i ingrepp, tillåta rotation av bladet för att dra bladet genom stycket.

Vanliga misstag

Nedan följer en kort lista över misstag som ofta görs.

Ovan har fått några enkla instruktioner för att göra en rip snitt med ett cirkulärt eller bord såg och tre vanliga misstag folk gör.