hur man gör en hängande blomkruka blomstra

En hängande blomkorg kan skapas i en rad olika sätt och med hjälp av olika material, men viktigast av allt, måste du se till att du behåller det väl att aktivera dina hängande blommor att blomstra och blommar.

Steg 1: Jord

Steg 2: avloppssystemet

Jorden är en avgörande faktor som kommer att bidra till blommorna blomstra. Se till att du lägger till vatten-fästelement till den för att förbättra nivån på vatten blommorna får. Det finns specialiserade geler som gör detta uppnås på ett mer effektivt, vilket förbättrar sannolikheten för att dina blommor kommer att blomstra och blommar. Jord vitaminer finns också tillgängliga för att göra jorden mer näringsrik. Att lägga till några kompost är en annan enkelt sätt att säkerställa en konstant marktemperatur och en övergripande stabil fuktnivå. Somliga gäller också lite kompost i marken, eftersom det förbättrar markens struktur, luftning och fertilitet, vilket hjälper blommorna blomstra mer. Organiska gödselmedel brukar rekommenderas, både för effektivitet och säkerhetsändamål. Det finns några experter som rekommenderar att du lägger vissa blekmedel för att döda eventuella bakterier som kan hindra blommorna från blomstrande, men det är viktigt att lägga mycket lite, annars kan skada blommorna. Detta är ett billigare alternativ till att köpa blomma bevarande paket.

Steg 3: Bevattning

Tänk på att överskott av vatten måste rinna effektivt. Håll ett öga på din korgens avloppssystemet och se till att korgen har tillräckligt med utrymme för rötterna av växter och blommor för att reglera och växa fritt medan vattnet kan hålla dem på ett effektivt sätt och sparas inte längre än nödvändigt. Om du märker några utrymmesbegränsningar eller onödig vätskeansamling, sedan agera snabbt för att lösa problemet innan hängande växt lider.

Steg 4: Belysning

Självfallet, för blommorna att blomstra och blomma, måste du vattna dem regelbundet och med tillräckligt med vatten för att upprätthålla deras behov. Ibland är det lämpligt att dimma dina blommor och blad, även från sidorna om blommor som har börjat växa och dingla nedåt från korgen. Detta kommer att fräscha upp dem och fukta sina kronblad, speciellt under de varma sommarmånaderna.

Steg 5: Kontrollera regelbundet

Om du inte har mycket solljus når dina blommor, är det bäst att du installerar ett artificiellt ljus ovanför blomma korg. Detta kommer att förse blommorna med ljuset de behöver för att blomstra och frodas.

Kom ihåg att du inte bara kan hänga blomma korg och lämna den obevakad. Bortsett från vattning, måste du alltid kontrollera det för problem, såsom insekter, svampar och eventuella sjukdomar. Kontroll av blommor och växter regelbundet kommer att säkerställa att de blommar mer och även förlänga deras liv och utseende.