hur man gör egna geringssågar klämmor

Om du vill göra en mitra gemensamt, men har svårt att hålla de två ändarna tillsammans, så kan du vara bättre att använda mitra klämmor. Dessa enheter är utformade för att hålla gering tillsammans säkert medan du börjar jobbet att fixera dem på plats. Även om du kan köpa geringssågar klämmor, och dessa är lika effektiva som du kan önska, är det billigare och mer praktiskt att göra din egen, skär det till dina egna behov. Du kan göra en av dessa mycket snabbt och enkelt, och det kommer att spara dig besväret att kämpa för att hålla dina gering tillsammans.

Innan du kan göra dina geringssågar klämmor, måste du se till att du har din gemensamma i rätt vinkel. Placera detta på ett bord, och tryck de två ändarna ihop med några tunga föremål. Du bör ha trimmat ändarna så att de möts i en punkt. Använd din kombination torget för att räkna ut vinkeln på leden, och anteckna det. Du bör sedan lämna mitra gemensamt i sin position tills du vill använda klämman på det.

Steg 1 – Träna Angle

Ta en bit av gjuten-off trä, och placera den på en plan yta. Kontrollera att den inte har några brister eller knutar i det, och sedan markera den mitra gemensam vinkel på trä, med hjälp av din kombination kvadrat igen. Håll veden på plats medan du markera vinkeln, och se till att få detta korrekt. Du bör då ta ut din mattkniv och skär bort träbiten som är inuti den markerade vinkel. Kasta inte bort denna träbit.

Steg 2 – Klipp ut Wood

Ta stycken för din miter klämma över till där mitra gemensamt har lämnats. Sätta den större träbit, som med hålet, på utsidan av fogen. Montera de två träbitar som utgör leden på plats. Du kan lägga limmet vid denna punkt för att täta fogen. Ta mindre träbit, som skars från den större delen, och tryck in den i insidan av skarven. Du har nu gemensamt hålls på plats av dessa två träbitar.

Steg 3 – Placera Miter Clamp

För att du ska kunna gå vidare med annat arbete, kan du försegla mitra klämman med hjälp av en vanlig C-klämma, och helt enkelt komprimera de två delarna av skrot trä tillsammans. Placera metall slutet av C-klämman på toppen av den stora trästycke, och sedan skruva upp slut gummit tills den trycker mot mindre bit skrot trä. Detta bör på ett effektivt sätt hålla mitra gemensamma i mitra klämma för så länge du vill.

Steg 4 – Applicera Clamp